Other contributions By Asha Milar
  Kaliz Chor
  Maran Chukonvk Sadhiea Zalem Thar!
  Vanthigi
  Gonieo Chad Ubh Dithath
  Bapaik Tharnatea Dhuvechem Patr
  Bomb Vispot
  Sardarjichem Computer
  Kaliz Chor
  Fhatt
  Svarthi Dakther
  Barathiyanchim Dhabajik Lagnam
  Dev Kaimsar Asa?
  Kombi Rasthiear Kiteak Uthartheli
  Xinvank Dharchem Kaxem?
  Sardharjichem Business
  Mhaka Kasaliyi Axiea Na
  Zairath Kaxem Asaje
  Dudacho Vieapari
  Ek Dhon Theen
  Chad Badai Ulailiear..?
  Bhurgieancho Dixxtikon Vegloch
  Salvani Va Jik
  Thieag
  Kaxem Sangom?
  X-ray
  Bharathiya Kednamyi Number 1
  Reen
  Vieakaran
  Kavichem Thapass
  Magnieachi Zadai Kitli?
  Ticket
  Padhvedar Dev
  Mr.Sharmacho Will
  ELam
  Ganpathi Bappa Moriea
  Praieatn Kelam Nhai?
  Chor Ani Tasvir
  Dhanthak Dhanth, Dholieak Dho-Lo
  Mankod Saiba Mankod
  Dhog Ixxt
  Recession - Arthik Dhusthithi
  Zaley
  Naxib
  Patim Melthach
  Pavsa Dhon
  Pathi Patnichiea Zagdieank Parihaar
  Kanik
  Fireman
  Pramanikpon
  Avai -Sasumai - Dhon Rupam
  Chaliyank Maskari Kelyar
  Lokachi Seva
  Magnieamchi Sakath
  Movalai
  Red Red Rose
  Mahatvacho Paatr
  Thitlieak Thitlench
  Jivith Anim Maran
  Raag Anim Dhubav
  Vieag
  Chuk Vinchovnim
  Chor
  Mit Ghalli Kapi God Astha
  Gulob Vikcho Chalo
  Morthana Eksuroch Morazai
  Konkan Humour - Issue 69
  Jivithachem Lisanv
  Xikareghaar
  Savai Budhvonth
  Ghova Bailechem Zagdem
  Mahan Sangeethgar
  Kon Budvonth ? Manager Va Engineer
  Amma Gelli Kiteak Ieanvk Na?
  Sankov
  Kon Potkiro?
  Fatherak Sarv Kalith Asa?